Activitati fizice adaptate (AFA)

Home / Programe / Sport / Activitati fizice adaptate (AFA)

Activitati fizice adaptate

Fundația Special Olympics din România, Special Olympics Elveția, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București și Universitatea din Lausanne relansează în România Activitățile Fizice Adaptate ca instrument de incluziune Socială Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă Programul va asigura transferul de expertiză elvețiană privind Activitățile Fizice Adaptate [AFA], ca instrument de incluziune sociala, către specialiști din Universități, Scoli Speciale, Instituții si Organizații neguvernamentale din Romania. Totodată, in cadrul proiectului va fi elaborat un set integrat de materiale de training (ghiduri, studii de caz, CD cu materiale multimedia, broșuri), alături de constituirea de Centre de Resurse Specializate privind AFA, în 5 Universități din țara. Astfel, la finalul proiectului, va exista o rețea naționala de centre specializate AFA, la nivelul următoarelor instituții de învățământ superior:

 • Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București
 • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași
 • Universitatea de Vest Timișoara
 • Universitatea din Pitești

Grupul țintă al sesiunilor de formare derulate în proiect este constituit din: 10 cadre didactice universitare din facultățile de sport ale celor 5 universități, 200 de studenți ai acelorași facultăți, 100 de profesori de educație fizică din învățământul special, 100 de specialiști din instituții publice si ONG-uri care lucrează cu persoane cu dizabilități. Obiectivele proiectului sunt:

 • transferul de expertiză elvețiană privind AFA ca instrument de incluziune sociala către specialiști din Universități, Scoli Speciale, Instituții si Organizații neguvernamentale din Romania.
 • elaborarea unui set integrat de materiale de training (ghiduri, studii de caz, CD cu materiale multimedia, broșuri) ce vor fi puse la dispoziția viitorilor traineri și practicieni AFA
 • crearea unei rețele de Centre de Resurse specializate privind AFA în 5 universități din țară.

Activitățile principale ale proiectului constau în:

 • vizita de studiu la organizații/instituții din Elveția cu experiență in AFA;
 • seminarii de informare pentru viitori specialiști in lucrul cu persoane cu dizabilități; – elaborarea unui set de instrumente de lucru in AFA;
 • stabilirea cadrului organizațional si funcțional al rețelei de Centre de Resurse Specializate in AFA;
 • crearea unui website menit sa promoveze AFA, resursă nerestricționata pentru cei interesați.

Inițial, vor fi formați câte 2 experți ai universităților de sport din cele 5 locații de implementare. Sesiunile de instruire vor fi susținute de experți ai partenerilor elvețieni. Ulterior, cei 10 experți vor instrui 100 de profesori de sport din învățământul special (5 profesori x 4 județe x 5 regiuni), 200 de studenți ai facultăților de sport si kinetoterapie (40 studenți x 5 regiuni) și 100 de specialiști din instituții publice si ONG-uri care lucrează cu persoane cu dizabilități.

Durata proiectului: 18 luni.

Sprijinul financiar oferit prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român este de până la 98.295 CHF, contribuția Fundației Special Olympics din România fiind de 12.430 CHF.