Integrarea sociala prin sport a persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Home / Programe / Sport / Integrarea sociala prin sport a persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Integrarea sociala prin sport a persoanelor cu dizabilitati intelectuale

Fundația Vodafone România finanțează proiectul ”Integrarea socială prin sport a persoanelor cu dizabilități intelectuale” implementat de Fundația Special Olympics din România [FSOR] în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015.

Proiectul își propune să ofere acces la programele sportive ale FSOR unui număr de 2.934 de copii și adulți cu dizabilități intelectuale din toată țara facilitând integrarea lor în societate.

Copii și adulți cu DI având abilități scăzute [coeficient de inteligență sub 70] care provin din Centre de Plasament, Școli Speciale, Școli de Arte și Meserii, ONG-uri din toată țara – FSOR dorește să implice în activitățile sale beneficiari care, de cele mai multe ori, sunt ținta izolării și a lipsei de comunicare din cauza neîncrederii celor din jur în abilitățile lor. Prin competițiile de abilități individuale organizate pentru acest grup de beneficiari, FSOR dorește să demonstreze antrenorilor, familiilor și membrilor comunităților apropiate că și aceste persoane pot și vor sa facă sport, chiar dacă nu sunt capabile de performanțe și că, prin intermediul acestor activități, stima de sine și încrederea în forțele proprii creste considerabil.

Copii și adulți cu DI având abilități mai ridicate [coeficient de inteligență sub 70] care provin din Centre de Plasament, Școli Speciale, Școli de Arte și Meserii, ONG-uri din toată țara – aceștia sunt sportivi care au un grad mai ridicat de independență și de abilități sociale, pot face sporturi de echipă și pot interacționa cu cei din jurul lor cu mai mare ușurință, dar care au nevoie de mișcare pentru a-și menține un stil de viață sănătos și de interacțiune cu membri comunităților din care fac parte pentru a le demonstra calitățile și abilitățile dobândite prin antrenamente regulate și participare la competiții sportive.

In cadrul proiectului 1.000 de parinti, profesori, voluntari vor fi informați cu privire la nevoile PDI dupa cum urmeaza:

0 Parinti
0 Profesori
0 Voluntari

Obiectivele proiectului

Organizarea a 16 evenimente sportive [locale, regionale și naționale] dedicate persoanelor cu dizabilități intelectuale din toată țara și susținerea a 14 evenimente locale și participarea la un eveniment internațional.

Facilitarea accesului la evenimentele sportive și antrenamente a unui număr de 2.934 de sportivi cu dizabilități intelectuale în vederea integrării sociale prin sport.

Oferirea de informații și instruirea unui număr de 1.000 de antrenori, părinți, voluntari și membri ai comunităților apropiate în vederea unei mai bune cunoașteri a problematicii persoanelor cu dizabilități intelectuale din România și a conștientizării beneficiilor sportului și a unui stil de viață sănătos pentru aceste persoane.

Creșterea gradului de conștientizare a populației prin diseminarea de informații cu privire la evenimentele organizate prin intermediul mass media, web, presa scrisă și oferirea de exemple de succes cu privire la potențialul și abilitățile persoanelor cu dizabilități intelectuale.